Fase 1 Schetsontwerp
Tijdens een kennismakingsgesprek brengen wij uw woonwensen en de door de gemeente en welstand gestelde eisen in kaart. Hierbij wordt gelet op functionaliteit, esthetiek en uw budget. Op basis hiervan maken we een eerste schetsontwerp dat we altijd persoonlijk komen presenteren.
Fase 2 Voorlopig ontwerp

Het schetsontwerp wordt net zo lang bijgeslepen tot het helemaal naar uw wens is om vervolgens tot een voorlopig ontwerp te komen. Er wordt een kleur/materiaalstaat gemaakt en met u besproken. Het voorlopig ontwerp wordt met de gemeente en welstand besproken: de voortoets. Eventueel zijn er aanpassingen noodzakelijk op basis van het gesprek met de welstand.

Fase 3 Omgevingsvergunning

(definitief ontwerp)

Het voorlopig ontwerp wordt uitgewerkt tot definitief ontwerp en de aanvraag van de omgevingsvergunning. Daarnaast  zorgen we voor de bouwbesluit- en EPG-berekeningen. In deze fase verwerken we de door de constructeur aangeleverde gegevens in de tekeningen. Tevens verzorgen we de globale inpassing van de voorzieningen van de installaties in het ontwerp.
Fase 4 Prijs- en contractvorming
Wanneer de omgevingsvergunning binnen is, begint de zoektocht naar een geschikte bouwer. Voordat de aannemingsovereenkomst kan worden getekend moeten uw wensen worden vastgelegd in een bestek en op tekening. Op basis van deze stapel documenten kunnen aannemers uitgenodigd worden om een prijs te maken. Wij helpen u bij de aanbesteding en bij de keuze voor de aannemer zodat er een aannemingsovereenkomst getekend kan worden en de bouw kan starten.
Fase 5 Realisatie
Na de overeenkomst met de aannemer wordt er gestart met de bouw. Wij kunnen voor u de bouw begeleiden en de planning en de kwaliteit tijdens de bouw bewaken. De bouwbegeleider zorgt er verder voor dat u de vele keuzes op tijd maakt. Gedurende de bouw is hij altijd beschikbaar voor uw vragen.